Yuri Ohlrichs, Kathy van den Hoek


Referenties

 1. Bolin A., Whelehan P. Human Sexuality. Biological, Psychological and Cultural Perspectives. New York: Routledge; 2009.
 2. Vanweesenbeeck I. Seksuele diversiteit. In: Gijs L. et al, redacteurs. Seksuologie. Houten: Bohn, Stafleu, Van Loghum; 2004.
 3. Ohlrichs YSA. Cultuur en religie. In: Gianotten WL. et al, redacteurs. Seksualiteit bij ziekte en lichamelijke beperking. Assen: Koninklijke van Gorcum; 2008 p. 107-114.
 4. Motmans J. De Grammatica van het Geslacht. Denken over sekse-identiteit vanuit genderperspectief. In: Frans E et al, redacteurs. Gender in de Blender. Educatief Pakket over genderdiversiteit en Transgender. Antwerpen: Sensoa; 2008. Beschikbaar via: www.genderindeblender.be
 5. Frans E. et al, redacteurs. Gender in de Blender. Educatief Pakket over genderdiversiteit en Transgender. Antwerpen: Sensoa; 2008. Beschikbaar via: www.genderindeblender.be
 6. Vanweesenbeeck I. ‘Gender doen’ in seks en sekswetenschap. Tijdschrift voor Seksuologie 2011; 3: 142-153.
 7. Vanweesenbeeck I. Seksuele ontwikkeling onder moderne dubbele moraal. Counselling Magazine 2013; 2: 48-53.
 8. Hekma G. Homoseksualiteit in Nederland van 1730 tot de moderne tijd. Amsterdam: Meulenhoff; 2004.
 9. Keuzenkamp S. Acceptatie van homoseksualiteit in Nederland 2011. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau; 2011.
 10. Bos HMW, Keuzenkamp S. Ervaringen van lesbische vrouwen en homoseksuele mannen met stigmatisering in de Nederlandse context. Tijdschrift voor Seksuologie 2012; 36: 229-231.
 11. Graaf H de, Kruijer H, Acker J van, Meijer S. Seks onder je 25e, Seksuele gezondheid van jongeren in Nederland anno 2012. Delft: Eburon; 2012.
 12. Keuzenkamp S. Niet te ver uit de kast. Ervaringen van homo- en biseksuelen in Nederland. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau; 2012. p 66-77.
 13. Bongardt D van de, Bos HMW. Hedendaagse ervaringen met homonegativiteit van lesbische en biseksuele vrouwen in Nederland. Tijdschrift voor Seksuologie 2012; 36: 232-240.
 14. Sandfort ThGM, Keizer M de. Sexual problems in gay men: An overview of empirical research. Annual Review of Sex Research 2001; 12: p 93-120.
 15. Kuyper L. Sexual orientation and health. General and minority stress factors explaining health differences between lesbian, gay, bisexual, and heterosexual individuals. Utrecht: Universiteit Utrecht; 2011.