Handboek Seksuele gezondheid

Het Handboek seksuele gezondheid (onder redactie van Peter Leusink & Marjo Ramakers, seksuologen NVVS) is bedoeld voor professionals werkzaam in de gezondheidszorg op het terrein van zowel preventie als curatie, zowel in de eerste lijn als binnen zorginstellingen en in de openbare gezondheidszorg. Onder andere professionals in de psychiatrie, jeugdgezondheidszorg en gehandicaptenzorg leren vragen en problemen op het gebied van seksualiteit te signaleren, het gesprek hierover aan te gaan, waar mogelijk informatie te geven en de cliënt zo nodig adequaat te verwijzen. Professionals die zich bezighouden met preventie en gezondheidsbevordering leren daarnaast seksuele vraagstukken in organisaties te signaleren en bespreekbaar te maken.

Deze website zal ondersteunen met thema’s waarin foto’s, filmpjes, links naar goede websites en met literatuurreferenties van de afzonderlijke hoofdstukken.

Seksuele gezondheid, seksuoloog, consulent, seksualiteit, seksuologie, gezondheidszorg,