Thema’s

Nynke Dokkum, Judith Kreijne


Waar vind je betrouwbare voorlichtingsmaterialen over seksualiteit, specifiek gericht op jongeren? En waar voor cliënten met een verstandelijke beperking? Welke website zou je ouders van schoolgaande kinderen aanraden? En waar vindt een astmapatiënt nuttige informatie over seksualiteit? Hoe kun je zelf je skills verbeteren en wat raad je cliënten aan tijdens een consult? 

In dit menu Thema’s bieden wij u graag een overzicht van diverse ondersteunende materialen op het gebied van seksuele gezondheid voor jongeren en ouderen, gezond of met beperkingen. Het zijn materialen die zowel u als professional kunnen ondersteunen in gesprekvoering, als uw cliënt ondersteunen in informatievoorziening. Materialen zijn inzetbaar om u voor te bereiden op een consult, te laten zien tijdens een consult of voor cliënten ‘om nog eens thuis door te lezen’ na het consult.

We hebben een selectie gemaakt van betrouwbare en up-to-date materialen, deels op basis van wat de auteurs van de hoofdstukken hebben aangereikt.
U vindt suggesties voor websites, boeken, folders, videomateriaal, lesmethoden, databanken etc.

Bronnen zijn verdeeld in de volgende doelgroepen:

Kinderen en pubers

Jongeren

Volwassenen (incl. ouders)

Ouderen/Senioren

Lichamelijke beperking

Verstandelijke beperking

Ziekte en aandoening

Speciaal voor professionals is er informatie over/voor Onderwijs en een zeer uitgebreid overzicht over Beleid (o.m. databanken en voorlichtingsmateriaal).

Daarnaast is er een overzicht van diverse Seksuele hulpmiddelen (incl. verkooppunten) en Erotica die er zijn op gebied van seksualiteit. Gespecificeerd op de diverse doelgroepen.


Oproep: wij hebben getracht een zo compleet mogelijk overzicht te geven van alle betrouwbare materialen en hulpmiddelen die er zijn, voor de diverse doelgroepen. Uiteraard kan dit geen allesomvattend overzicht zijn. Mocht u materialen missen, of suggesties hebben voor nieuwe zaken op de markt? Wij horen dat graag! Stuur een bericht via contact.

kinderen, pubers en seksualiteit
hulpmiddelen seksualiteit
Lichamelijke beperking en seksualiteit
ouderen en seksualiteit