Rian Brus, Anneke van Loevesijn


Referenties

 1. Van Son-Schoones N. Aspecten van diversiteit – Ouderen. In: Gianotten WL, Meihuizen-de Regt MJ, van Son-Schoones N, red. Seksualiteit bij ziekte en beperking. Assen: Van Gorcum; 2008.
 2. Meihuizen- de Regt MJ, van Son-Schoones N, Gianotten, WL. Denken over seksualiteit bij ziekte en beperking: het boek in historisch perspectief. In: Gianotten WL, Meihuizen-de Regt MJ, van Son-Schoones N, red. Seksualiteit bij ziekte en beperking. Assen: Van Gorcum; 2008.
 3. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 5th ed, Arlington: APA; 2013.
 4. Bakker F, Vanwesenbeeck I. Seksuele gezondheid in Nederland 2006 RNG-studies nr 9 Delft: Eburon; 2006.
 5. World Health Organisation Definition of Health. Preamble to the Constitution of the World Health Organization as adopted by the International Health Conference, New York, 19-22 June, 1946; signed on 22 July 1946 by the representatives of 61 States (Official Records of the World Health Organization, no. 2, p. 100) and entered into force on 7 April 1948.
 6. Enzlin P. Seksualiteit, een plaatsbepaling. In: Gianotten WL, Meihuizen-de Regt MJ, van Son-Schoones N, red. Seksualiteit bij ziekte en beperking. Assen: Van Gorcum; 2008.
 7. Vruggink P, Kornips B, van Kerrebroeck P, Meuleman E. Multiple sclerose en seksuele problemen: resultaten van een inventariserende enquête. Tijdschrift voor Seksuologie, 1995;19, 50-57
 8. Bancroft J. The biological basis of human sexuality. In: Bancroft J. Human sexuality and its problems New York: Churchill Livingstone; 1989
 9. Geneesmiddelen geïnduceerde seksuele functiestoornissen. Geneesmiddelenbulletin nummer 9, 3 oktober 2013; 47: 99 – 105
 10. Woertman L. Psychologie van het uiterlijk. Tevreden met het uiterlijk, maar de perfectie lokt. Amsterdam: Pearson; 2012
 11. Enzlin P, Pazmany E. Psychologische implicaties en gevolgen voor de relatie. In: Gianotten WL, Meihuizen-de Regt MJ, van Son-Schoones N, red. Seksualiteit bij ziekte en beperking. Assen: Van Gorcum; 2008.
 12. Whipple B, Knowles J, Davis J. The health benefits of sexual expression. In: Kuriansky J (Series Ed.), Tepper MS, Owens AF (Vol.Eds.), Sex, Love and Psychology: Sexual Health, Vol. 1, Psychological Foundations, Westport: Praeger, 2007:17-28
 13. Davey Smith G, Frankel S, Yarnell J. Sex and death: are they related? Findings from the Caerphilly Cohort Study BMJ 1997;dec 20-27; 315(7123): 1641-4
 14. Kuyper M. Grenzen? Partner van een chronische ziekte In: Handboek psychologische interventies bij chronisch-somatische aandoeningen. Red Pool G. ea. Assen: Van Gorcum; 2004.
 15. Franssen J, de Boer LJ, Gianotten WL. Aspecten van diversiteit – Seksuele oriëntatie In: Gianotten WL, Meihuizen-de Regt MJ, van Son-Schoones N, red. Seksualiteit bij ziekte en beperking. Assen: Van Gorcum; 2008.
 16. Herek GM, Garnets LD. Sexual orientation and mental health. Annual Review of Clinical Psychology 2007; 3: 353-75
 17. Bender J. Seksualiteit, chronische ziektes en lichamelijke beperkingen: kan seksualiteit gerevalideerd worden? Tijdschrift voor Seksuologie 2003, 27: 169-177
 18. Gianotten WL, Meihuizen-de Regt MJ, van Son-Schoones N (red): Seksualiteit bij ziekte en lichamelijke beperking. Assen: Van Gorcum; 2008
 19. www.veiligheid.nl geraadpleegd april 2014
 20. Miller BL, Cummings JL, McIntyre H, et al. Hypersexuality or altered sexual preference following brain injury. Journal of Neurol Neurosurg Psychiatry Aug 1986;49(8):867-73.
 21. www.dwarslaesie.nl geraadpleegd mei 2014.
 22. Kreuter M, Siôsteen A, Biering – Sörensen F. Sexuality and sexual life in women with spinal cord injury: a controlled study. J rehabil med 2008, 401; 61-9
 23. Nationaal Kompas Volksgezondheid, geraadpleegd april 2014.
 24. van Lankveld J, Duits AA, van Oirschot N, et al. Seksueel functioneren na een beroerte. Tijdschrift voor Seksuologie 2011;35-2: 74-80
 25. Weijmar Schultz W, Incrocci L, Weijenborg P, et al. Ziekte, handicap, en medische interventies. In: Seksuologie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2009.
 26. Visser-Meily JMA, Farenhorst NH. Cerebrovasculair accident (CVA). In: Gianotten WL, Meihuizen-de Regt MJ, van Son-Schoones N, red. Seksualiteit bij ziekte en beperking. Assen: Van Gorcum; 2008.
 27. www.linh.nl geraadpleegd mei 2014
 28. Bronner G, Royter V, Korczyn A, Giladi N. Sexual dysfunction in Parkinson’s Disease. Journal of Sex & Marital Therapy 2004;30:95-105
 29. Van Deelen RAJ, Rommers MK, Eerenberg JG, Egberts ACG. Hyperseksualiteit tijdens gebruik van levodopa. Nederlands Tijdschrift Geneeskunde 2002;146: 2095-8
 30. MSWeb.nl geraadpleegd april 2014
 31. Dijkstra Y. Onderzoek ten behoeve van opleiding tot verpleegkundig specialist. Seksualiteitsproblemen bij MS, Hanzehogeschool Groningen; 2012
 32. Hoekstra T. Quality of life and sexual problems in patiens with heart failure. Groningen: Grafimedia; Facilitair bedrijf RUG 2012
 33. Honig A. Depressie na een hartinfarct en vergrote kans op overlijden. Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:1307-10
 34. Enzlin P, Mathieu C, Van Den Bruel A, et al. Prevalence and predictors of sexual dysfunction in patients with type 1 diabetes. Diabetes Care 2003 Feb; 26(2):409-14
 35. Heijmans M, Zwijnenberg N, Baan D. Monitor zorg- en leefsituatie van mensen met astma of COPD – Trends en ontwikkelingen over de periode 2001 – 2012. Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten. Utrecht: NIVEL; 2013
 36. Balasubramanian V, Naing S. Hypogonadism in Chronic Obstructive Pulmonary Disease Incidence and Effects.Curr Opin Pulm Med. 2012;18(2):112-117
 37. www.seksualiteit.nl geraadpleegd juli 2014
 38. Diemont WL, Vruggink PA, Meuleman EJ, Doesburg WH, Lemmens WA, Berden JH. Sexual dysfunction after renal replacement therapy. Am J Kidney Dis. 2000 May;35(5):845-51
 39. Sampogna F, Gisondi P, Tabolli S, et al. Impairment of sexual life in patients with psoriasis. Dermatology 2007; 214 (2):144-50
 40. Gupta MA, Gupta AK. Psoriasis and sex: a study of moderately to severely affected patients. Int J Dermatol. 1997;36:259–62
 41. Nederlandse Kankerregistratie, oktober 2013, beheerd door IKNL, zie website cijfersoverkanker.nl, geraadpleegd april 2014.
 42. Gilbert E, Ussher JM, Perz J. Renegotiating sexuality and intimacy in the context of cancer: the experience of carers.       Archives of Sexual Behavior, 2010;39(4):998-1009
 43. Hopman P, Cardol M, Brink M, Gijsen B, Rijken M. Zorg-en leefsituatie van mensen met kanker 2012. Utrecht: NIVEL; 2012.
 44. Flynn KE, Jeffery DD, Keefe FJ, Porter LS, Shelby RA, Fawzy MR, Gosselin TK, Reeve BB, Weinfurt KP. Sexual functioning along the cancer continuum: focus group results from the Patient-Reported Outcomes Measurement Information System (PROMIS®) Psychooncology. 2011 Apr;20(4):378-86. doi: 10.1002/pon.1738. Epub 2010 Mar 30
 45. Mulhall JP, Incrocci L, Goldstein I, Rosen R Cancer and Sexual Health. New Jersey: Humana Press; 2011.
 46. Eeltink C, Batchelor D, Gamel C. Kanker en seksualiteit, handboek voor verpleegkundigen. Amsterdam: Internetuitgeverij Van Haaster; 2006.
 47. Weijmar Schultz WCM, van de Wiel HBM. Sexuality, intimacy and gynecological cancer. Journal of sex and marital therapy 2003;29(s): 121-128, Brunner-Routledge
 48. Jonker-Pool G, Jaspers JWC, van de Wiel HBM. Uitgespeeld. Een casus over testiskanker, seksuele gevolgen en emotionele verwerking. In Tijdschrift voor Psychotherapie, 2002;28,2: 89-112
 49. Perz J, Ussher JM, Gilbert E. Constructions of sex and intimacy after cancer: Q methodology study of people with cancer, their partners and health professionals. BMC Cancer 2013;13:270
 50. Lemieux L, Kaiser S, Pereira J, Meadows LM. Sexuality in palliative care: patient perspectives. Palliat Med 2004;18(7):630-7
 51. Rol M, Bender J. Het spreekuur van de seksuoloog in het revalidatiecentrum. Revalidata 1996;77:10-14
 52. Gianotten WL. Seksualiteit in de nazorg: wanneer, door wie en hoe? Cerebrovasculair Accident. Basiscursus in de opleiding tot revalidatiearts. PAOG Nijmegen; 2003
 53. Leusink, P. Hoe werkt seks, het afscheid van libido. In: Bijblijven, tijdschrift praktische huisartsgeneeskunde 2011-7 p 9-13
 54. www.stomavereniging.nl geraadpleegd mei 2014
 55. IJff M. Sexcounseling in de psychosociale hulpverlening. Assen: van Gorcum; 2010.
 56. Beck JS. Cognitive Behavior Therapy, Basics and Beyond. New York: Guilford publications; 2011.
 57. Van Lankveld J, ter Kuile M, Leusink P. Seksuele disfuncties, diagnostiek en behandeling. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2010.