Paulien van Doorn, Kim van den Bogaard, Petri Embregts


Referenties

 1. Embregts P. Lectoraat ‘Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking’; Menslievende professionalisering in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking [intreerede]. Arnhem: Han University Press; 2009; p. 6.
 2. Schuurman M. De transformatie van de inrichtingszorg voor mensen met verstandelijke beperkingen in Nederland, tussen 1989 en 2014. NTZ. 2014; 1: p.10-34.
 3. Schalock RL, Verdugo MA. Handbook on quality of life for human service practitioners. Washington DC: American Association on Mental Retardation; 2002.
 4. Kok G, Maassen R, Maaskant M, Curfs L. Zorgverleners over seksualiteit van mensen met verstandelijke beperkingen; een kwalitatief onderzoek. Tijdschrift voor seksuologie. 2009; 33 (3): p. 199-206.
 5. McGabe MP. Sexual knowledge, experience and feelings among people with disability. Sexuality and Disability. 1999; 17:157-70.
 6. Kindt K. Seksuele attitude, ervaring, behoeften en kennis bij jongeren met een lichte verstandelijke beperking [thesis]. Tilburg University. 2006.
 7. Stoffelen J. Presentatie werkgroep Seksualiteit en mensen met een verstandelijke beperking. Maastricht: 2011.
 8. Manders S, Stoffelen J, Kedde H, Zelst N van, Kok G, Curfs L. Tijdschrift voor Seksuologie. 2010; 34:211-217.
 9. Berlo W van, Haas S de, Oosten N van, Dijk L van, Brants L van, Tonnon S van, Storm S. Beperkt weerbaar, een onderzoek naar seksueel geweld bij mensen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking. Utrecht: Movisie, RutgersWPF; 2012; p.181.
 10. Kersten M. Seksualiteit van mensen met een handicap. Utrecht: Landelijk Kennis Netwerk Gehandicaptenzorg; 2003.
 11. American Association on Intellectual and Developmental Disabilities [internet] Washington DC: AAIDD; [geraadpleegd 2013 juni 2]. Beschikbaar via: http://aaidd.org/intellectual-disability/definition.
 12. Došen A. Psychische stoornissen, gedragsproblemen en verstandelijke handicap. Assen: Koninklijke van Gorcum; 2008. p.14.
 13. Het Nationaal Kompas Volksgezondheid. [internet] geraadpleegd op 2013 juni 8. Beschikbaar via: http://www.rivm.verstandelijke+handicap+prevalentie.nl.
 14. Vugts B. Werken met ontwikkelingsleeftijden. Barneveld: HNB Uitgeverij Nelissen; 2009. p. 26.
 15. Claes L, Declercq K, De Neve L, Jonckheere B, Marrecau J, Morisse F, Ronsse E, Vangansbeke T. Emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking. In: Pakket Project SEN-SEO (emotionele ontwikkeling bijmensen met een verstandelijke beperking). Antwerpen: Maklu; 2012.
 16. Došen A. Applying the developmental perspective in the psychiatric assessment and diagnosis of persons with intellectual disability: part one-assessment. Journal of intellectual disabilities Research. 2005; 49 (1):9-15.
 17. Haastrecht P van. Voorlichting en informatie. In: Gianotten WL., Meihuizen-Regt MJ. de, Son-Schoones N. van, editors. Seksualiteit bij ziekte en lichamelijke beperking. Assen: Van Gorcum; 2008. p. 617-624.
 18. Bosch E., Suykerbuyk E. Hermeneutische cirkel. In: Seksuele voorlichting aan mensen met een verstandelijke handicap, Baarn; 2000: p. 53-56.
 19. Haspels M., Spanjaard H. CLS. Competentielijst seksualiteit, jongens- en meisjesversie. Duivendrecht; Groot-Emaus;1998.
 20. Haspels M., Spanjaard H. SKAVE. Seksuele kennis attitude- en ervaringslijst voor jongeren, jongens- en meisjesversie. Paedologisch instituut. Duivendrecht; 1999.
 21. Kindt K. ABEK. Attitude, Kennis, Behoeften en Ervaringsvragenlijst. Tilburg; 2006.
 22. Griffiths D, Fedoroff JP, Richards D, Cox-Lindebaum D, Langevin R Lindsay WR, Hucker S, Goldman M. Sexual and gender identity disorders. In: Fletcher R, Loschen E, Stavrakaki C, First M, redacteurs. Diagnostic Manual-intellectual Disability: A textbook of diagnosis of mental disorders in persons with intellectual disability, DM-ID.New York; NADD Press; 2007: p. 411-457.
 23. Hellings JA, Zarcone JR. A crossover study of risperidone in children, adolescents and adults with mental retardation. Journal of Autism and Developmental Disorders. 2006;36 (3):401-11.
 24. Stolker JJ. Struggles in prescribing: determinants of psychotropic drug use in multiple clinical settings [thesis]. Utrecht;2000.
 25. Lofgren-Materson L. “May I?” About Sexuality and Love in the New Generation with Intellectual Disabilities. Sexuality and disability. 2004;22(3):197-207.
 26. Aga N, Enzlin P. Seksualiteit bij volwassen personen met een verstandelijke handicap. Tijdschrift voor seksuologie. 2010; 34 (2):74-83.
 27. Schaafsma D., Doorn P. van, Kok G., Curfs L. Identifying factors influencing the sex education of people with intellectual disabilities by paid care staff. Journal of Intellectual and Developmental Disability. 2014; 39 (2): 157-166.
 28. Vincke J, Woertman L. Problemen van homo- en biseksualiteit. In: Gijs L., Gianotten W., Vanwesenbeeck I., Weijenborg P. editors. Seksuologie. Houten: Bohn Staffleu van Loghum; 2004: p. 443-456.
 29. Servais L. Seksualiteit en verstandelijke beperking. In: Gijs L., Vanwesenbeeck I, Gianotten L. Seksuologie. Houten: Bohn Staffleu van Loghum; 2009: p. 535- 552.
 30. Noonan A., Taylor Gomez M. Who’s missing? Awerness of Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender People with Intellectual Disability. Sexuality and Disability. 2011; 29:175-180.
 31. Stoffelen J, Kok G, Hospers H, Curfs LMG. Homosexuality among people with a mild intellectual disability. Journal of Intellectual Disability Research. 2013; 57(3):257–267.
 32. Bedad C, Zhang HL, Zucker KJ. Gender Identity and sexual Orientation in People with Developmental Disabilities. Sexuality and Disability. 2010; 28: 165-175.
 33. Siebelink EM, Jong MDT de, Taal E, Roelvink L. Sexuality and people with intellectual disabilities: Assessment of knowledge, attitudes, experiences and needs. Mental Retardation. 2006; 22(4): 283-294.
 34. Stoffelen J. Denktank bijeenkomsten LFB. Nijkerk. 2012.
 35. Jansen DEMC, Krol B, Groothoff JW, Post D. People with an intellectual disability and their health problems: a review of comparative studies. Journal of Intellectual Disability Research. 2004; 48:93-102.
 36. NVAVG Standaard Cyclusregulatie bij vrouwen met een verstandelijke beperking. 2013. beschikbaar via: http://www.nvavg.nl/upload/standaarden/2013—standaard-cyclusregulatie.pdf Geraadpleegd 2014 mei 26.
 37. NVAVG Standaard Omgaan met vragen omtrent kinderwens en anticonceptie bij mensen met een verstandelijke handicap. Samenvattingskaart. 2005. Beschikbaar via: http://www.nvavg.nl/upload/standaarden/standaard—2005-10-kinderwens-en-anticonceptie.pdf Geraadpleegd 2014 mei 26.
 38. Horen M. van. Presentatie opleiding Orthopedagogiek-generalisten. Eindhoven. 2012 maart 14.
 39. Basal-Vanagaite L. Genetics of autosomal recessive non-syndromic mental retardation recent advances. Clin-Genet. 2007:167-74.
 40. Vries JN de, Willems DL, Isarin J, Reinders JS. Samenspel van factoren: inventariserend onderzoek naar de ouderschapscompetenties van mensen met een verstandelijk handicap: eindrapport. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. 2005.