Peter Leusink, Marjo Ramakers


Referenties

 1. Leusink P, Tanis-Nauta M. Handboek Seksuele Gezondheid. Deel 2: seksualiteit en reproductie. Bilthoven: RIVM; 2009.
 2. Rapport Commissie-Samson. Omringd door zorg, toch niet veilig. Seksueel misbruik van door de overheid uit huis geplaatste kinderen, 1945 tot heden. Amsterdam: Boom; 2012.
 3. Graaf de H. Seksueel gedrag en seksuele beleving in Nederland. Tijdschr Seksuologie 2012;36:87-97.
 4. Graaf de H, Kruijer H, van Acker J, Meijer, S. Seks onder je 25e: Seksuele gezondheid van jongeren in Nederland anno 2012. Delft: Eburon; 2012.
 5. Dijk van T, Veen M, Cox E. Slachtofferschap van huiselijk geweld: aard, omvang, omstandigheden en hulpzoekgedrag. Hilversum: Intomart; 2010.
 6. WHO. Standards for Sexuality Education in Europe. A framework for policy makers, educational and health authorities and specialists. Cologne: WHO Regional Office for Europe; 2010.
 7. Huber M, Knottnerus JA, Green L, van der Horst H, Jadad AR, Kromhout D, Leonard B, Lorig K, Loureiro MI, van der Meer JW, Schnabel P, Smith R, van Weel C, Smid H. How should we define health? BMJ. 2011 Jul 26;343:d4163. doi: 10.1136/bmj.d4163.
 8. Gijs L, Gianotten W, Vanwesenbeeck I. Seksuologie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2009.
 9. Lankveld van J, ter Kuile M, Leusink P. Seksuele disfuncties. Diagnostiek en behandeling. Houten: Bohn Scheltema Loghum; 2010.
 10. Gianotten WL, Meihuizen-de Regt MJ, van Son-Schoones N. Seksualiteit bij ziekte en lichamelijk beperking. Assen: van Gorcum; 2008.
 11. IJff M. Sexcounseling in de psychosociale hulpverlening. Assen: van Gorcum; 2010.