Paulien van Haastrecht, Annelies Kuyper, Ineke Mouthaan, Marthy Langendonk


Referenties

 1. Kuyper L, de Wit J, Adam P, Woertman L, van Berlo W. Laat je nu horen! Een onderzoek naar grensoverschrijdende seksuele ervaringen en gedragingen onder jongeren. Utrecht: Universiteit Utrecht; 2009.
 2. WHO (2010). Standards for Sexuality Education in Europe. A framework for policy makers, educational and health authorities and specialists. Keulen: WHO Regional Office for Europe and BZgA.
 3. Gianotten WL, Meihuizen-de Regt MJ, van Son-Schoones N (red). Seksualiteit bij ziekte en lichamelijke beperking. Assen: Van Gorcum; 2008.
 4. Heslinga K, Schellen AMCM, Verkuyl A. Wij zijn niet van steen, seksuele problematiek van de gehandicapte mens. Leiden: Stafleu; 1972.
 5. Swinnen A (red). Seksualiteit van ouderen. Een multidisciplinaire benadering. Amsterdam: Amsterdam University Press; 2011.
 6. Gesell S, Maris S, van Berlo W, van Haastrecht P.. Slapende honden wakker maken? Quickscan van het interventieaanbod ter bevordering van seksuele gezondheid voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Utrecht: Rutgers Nisso Groep; 2010.
 7. Goenee MS, van de Walle R, van Berlo W. Interventies voor preventie, signalering en behandeling van seksueel geweld bij mensen met een beperking: inventarisatie van aanbod en kwaliteit. Utrecht: Rutgers WPF; 2012.
 8. Manders S, Stoffelen J, Kedde H, van Zelst N, Kok G, Curfs L. Een registratiesysteem ten behoeve van de seksuologische hulpverlening aan mensen met een verstandelijke beperking. Tijdschr Seksuologie 34;2012;211-217.
 9. Rutgers WPF. Is er hulp bij seksuele problemen? En 49 andere vragen over hulpverlening bij seksuele problemen en seksueel geweld. Utrecht: Rutgers WPF, 2012.
 10. van Berlo W et al. Beperkt weerbaar. Een onderzoek naar seksueel geweld bij mensen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking. Utrecht: Rutgers WPF/Movisie; 2011.
 11. Nu ’91, V&VN. Nationale beroepscode verplegenden en verzorgenden. Utrecht: V&VN/Nu’91; 2007.
 12. V&VN. Omgaan met aspecten van seksualiteit tijdens de beroepsuitoefening. Utrecht: V&VN; 2011
 13. Commissie Samson. Omringd door zorg, toch niet veilig. Seksueel misbruik van door de overheid uit huis geplaatste kinderen, 1945 tot heden. Amsterdam: Boom; 2012.
 14. Commissie Rouvoet. Kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg. Utrecht: Jeugdzorg Nederland; 2013.
 15. Annon The PLISSIT model: a proposed conceptual scheme for the behavioral treatment of sexual problems. J Sex Ed & Ther. 1976;2(2):1-15.
 16. van Dam A, Ohlrichs Y (red). Seksualiteitsbeleid? Gewoon doen! Handboek seksualiteitsbeleid voor GGZ-instellingen. Utrecht: Rutgers Nisso Groep; 2003.
 17. Seksualiteit en seksueel misbruik. Visie en beleid als basis voor goede zorg en kwaliteit van bestaan; praktische handvatten voor managers in de verstandelijke gehandicaptenzorg. Utrecht: VGN/Kennisplein Gehandicaptensector; 2011.
 18. Kuyper A. Seksualiteitsbeleid of struisvogelpolitiek? Model voor visie en beleid op seksualiteit, relaties en omgangsvormen 12+ voor de residentiële jeugdzorg. Utrecht: Rutgers WPF; 2013.
 19. de Graaf H. Van alle leeftijden.. De seksuele levensloop van conceptie tot overlijden. Utrecht: Rutgers WPF; 2013.
 20. Heeringa N, Kuyper A, Lammers M, Visser T. Toolkit Zorg zelf voor betere preventie seksueel misbruik. Utrecht: Vilans; 2010.
 21. Lammers M, Brants L. Veiligheid in de residentiële Jeugdzorg: Van Incident tot Fundament. Utrecht: MOVISIE; 2010.