Hanneke de Graaf, Ineke Mouthaan, Sanderijn van der Doef


Referenties

 1. Bouman, L.N., Bernards, J.A., & Boddeke, H.W.G.M. (2008). Medische fysiologie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 2. Bancroft, J. (2009). Human sexuality and its problems, 3rd edition. Elsevier.
 3. Stoeckart, R., Swaab, D., Gijs, L., Ronde, P. de, & Slob, K. (2009). Biologie van de seksualiteit; endocrinologische, anatomische en fysiologische aspecten. In: L. Gijs, W. Gianotten, I. Vanwesenbeeck & Ph. Weijenborg (Red.) Seksuologie (2e editie) (pp. 73-126). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
 4. Jakobovits, A. A. (2001). Fetal penile erection. Ultrasound in Obstetrics & Gynecology, 18, 405.
 5. Exterkate, M. (2013). Vrouwelijke genitale verminking in Nederland: omvang, risico en determinanten. Utrecht: Pharos.
 6. Bijlsma-Schlösser, J.F.M., & Eerdenburg-Keuning, I.A. van (2005). Preventie van vrouwelijke genitale verminking in Nederland. Nederlands Tijdschrift Geneeskunde, 149, 2603-2606.
 7. KNMG (2010). Niet-therapeutische circumcisie bij minderjarige jongens.
 8. Kohnstamm, R. (2009). Kleine ontwikkelingspsychologie I: Het jonge kind. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 9. Mikulincer, M., & Shaver, P.R. (2010). An Attachment Perspective on Interpersonal and Intergroup Conflict. Chapter presented on 13th Sydney Symposium of Social Psychology, Sydney.
 10. Dijk, T. van, Veen, M., & Cox, E. (2010) Slachtofferschap van huiselijk geweld: aard, omvang, omstandigheden en hulpzoekgedrag. Hilversum: Intomart.
 11. Hartup, W. W. (2006). Relationships in early and middle childhood. In: A. L. Vangelisti & D. Perlman (Eds.). The Cambridge handbook of personal relationships, pp. 177-190. New York: Cambridge University Press.
 12. Harter, S. (2008). The developing self. In: W. Damon & R.M. Lerner (Eds.). Child and adolescent development: An advanced course, pp. 216-262. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons.
 13. Cash, T.F., & Pruzinsky, T. (Eds.) (2002). Body Image: A Handbook of Theory, Research, and Clinical Practice. New York: Guilford Press.
 14. Brilleslijper-Kater, S. N., & Baartman, H. E. M. (2000). What do young children know about sex? Research on the knowledge of sexuality of children between the ages of 2 and 7 years. Child Abuse Review, 9, 166–182.
 15. Ruble, D. N., Martin, C. L., & Berenbaum, S. A. (2006). Gender Development. In: N. Eisenberg, W. Damon, & R.M. Lerner (Eds.). Handbook of child psychology: Vol. 3, Social, emotional, and personality development (6th ed.) pp. 858-932. Hoboken, US: John Wiley & Sons Inc.
 16. Roos, M.H., & Graaf, H. de (in voorbereiding). Seksueel getint gedrag van twee tot twaalfjarigen: Waarnemingen van ouders. Ingediend bij Kind & Adolescent.
 17. Graaf, H. de, & Rademakers, J. (2009). ‘Seks in de Groei’: update anno 2009. Recente wetenschappelijke inzichten in de seksuele ontwikkeling van kinderen en jeugdigen. Utrecht: Rutgers Nisso Groep.
 18. Graaf, H. de, & Rademakers, J. (2007). Seksueel gedrag en seksuele gevoelens van prepuberale kinderen. Tijdschrift voor Seksuologie, 31, 184-194.
 19. Zwiep, C.S. (2008). De seksuele opvoeding van jonge kinderen. Ervaringen van moeders en leidsters. Amsterdam: Kind&Zo.
 20. Franck, T., Frans, E., & Decraen, E. van (2011). Over de grens? Seksueel opvoeden met het vlaggensysteem. Antwerpen: SENSOA.
 21. Delemarre-van der Waal, H. A., Bocca, G., Cohen-Kettenis, P. T., Haasnoot, K., Hack, W. W. M., Rotteveel, J., et al. (2006). Praktische kindergeneeskunde: Kinderendocrinologie. Houten: Bohn Stafleu van Loghem.
 22. Westenberg, P.M. (2008). De jeugd van tegenwoordig. Diesoratie uitgesproken op vrijdag 8 februari 2008 in de Pieterskerk te Leiden.
 23. Livingstone, S., Haddon, L., Görzig, A., & Ólafsson, K. (2011). Risks and safety on the internet: The perspective of European children. Londen: LSE.
 24. Bun, C.J.E., Schwiebbe, L., Schütz, F.N., Bijlsma-Schlösser, J.F.M., & Hirasing, R.A. (2012). Negative body image and weight loss behaviour in Dutch school children. European Journal of Public Health, 22, 130-133.
 25. Kuik, S. (2003). Leaving Childhood: Sexuality and How Children become Adolescents. Netherlands’ Journal of Social Sciences, 39, 1, p. 11-22.
 26. Bancroft, J., Herbenick, D., & Reynolds, M. (2003). Masturbation as a marker of sexual development. In J. Bancroft (Ed.). Sexual Development in Childhood (pp. 156-185). Bloomington: Indiana University Press.
 27. Talma, H. Schönbeck, Y., Dommelen, P. van, Bakker, B., Buuren, S. van, & HiraSing, R.A. (2013). Trends in menarcheal age between 1955 and 2009 in the Netherlands. PLoS ONE, 8, e60056, doi:10.1371/journal.pone.0060056
 28. Noordam, C., Rotteveel, J., & Schroor, E. J. (Red.) (2010). Werkboek kinderendocrinologie. Amsterdam, VU uitgeverij.
 29. Crone, E. (2008). Het puberende brein. Over de ontwikkeling van de hersenen in de unieke periode van de adolescentie. Amsterdam: Bert Bakker.
 30. Bokhorst, C.L., Sumter, S.R., & Westenberg, P.M. (2010). Social support from parents, friends, classmates, and teachers in children and adolescents aged 9 to 18 years: Who is perceived as most supportive? Social Development, 19, 417-426.
 31. Graaf, H. de, Kruijer, H., Acker, J. van & Meijer, S. (2012). Seks onder je 25e: Seksuele gezondheid van jongeren in Nederland anno 2012. Delft: Eburon.
 32. Lloyd, J., Crouch, N.S., Minto, C.L., Liao, L.M., & Creighton, S.M. (2005). Female genital appearance: ‘normality’ unfolds. BJOG: an International Journal of Obstetrics and Gynaecology, 112, 643–646.
 33. Graaf, H. de, Nikken, P. Janssens, K., Felten, H., & Van Berlo, W. (2008). Seksualisering: Reden tot zorg?Utrecht: Rutgers Nisso Groep/NJi/MOVISIE.
 34. Graaf, H. de, Meijer, S., Poelman, J., & Vanwesenbeeck, I. (2005). Seks onder je 25e: Seksuele gezondheid van jongeren in Nederland anno 2005. Delft: Eburon.
 35. Peter, J., & Valkenburg, P. (2008). Adolescents’ exposure to sexually explicit internet material, sexual uncertainty, and attitudes toward uncommitted sexual exploration: Is there a link? Communication Research, 35, 579-601.
 36. Peter, J., & Valkenburg, P. (2009). Adolescents’ exposure to sexually explicit Internet material and sexual satisfaction: A longitudinal study. Human Communication Research, 35, 171-194.
 37. Peter, J., & Valkenburg, P. (2009). Adolescents’ exposure to sexually explicit internet material and notions of women as sex objects: Assessing causality and underlying processes. Journal of Communication, 59, 407-433.
 38. Schönbeck, Y., & Buuren, S. van (2010). Factsheet resultaten vijfde landelijke groeistudie. Leiden: TNO.
 39. Trimbos-instituut (2005). Factsheet: ‘Uitgaan en drugs. Preventie van riskant alcohol- en drugsgebruik in het uitgaanscircuit – de feiten –’. Utrecht: Trimbos-instituut.
 40. Haas, S. de (2012). Seksueel grensoverschrijdend gedrag onder jongeren en volwassenen in Nederland. Tijdschrift voor Seksuologie, 36, 136-145.
 41. O’Sullivan, L.F., Mantsun, M., Harris, K.M., & Brooks-Gunn, J. (2007). I wanna hold your hand: The progression of social, romantic and sexual events in adolescent relationships. Perspectives on Sexual and Reproductive Health, 39, 100-107.
 42. Picavet, C., & Zuizewind, C. (2012). Behoeftenonderzoek leeflijn seksuele ontwikkeling (interviews). Utrecht: Rutgers WPF.
 43. CBS (2013). Arbeidsparticipatie naar leeftijd en geslacht. Den Haag: CBS.
 44. American Society for Aesthetic Plastic Surgery (2011). Cosmetic surgery national data bank statistics 2012. Gevonden op http://www.surgery.org/sites/default/files/ASAPS-2012-Stats.pdf
 45. Sassler, S. (2010). Partnering Across the Life Course: Sex, Relationships, and Mate Selection. Journal of Marriage and Family, 72, 557 – 575.
 46. Bakker, F., Graaf, H. de, Haas, S. de, Kedde, H., Kruijer, H., & Wijsen, C. (2009). Seksuele gezondheid in Nederland 2009. Utrecht: Rutgers Nisso Groep.
 47. Graaf, H. de (2012). Seksueel gedrag en seksuele beleving in Nederland. Tijdschrift voor Seksuologie, 36, 87-97.
 48. Bakker, F., & Vanwesenbeeck, I. (2006). Seksuele gezondheid in Nederland 2006. Delft: Eburon.
 49. Kedde, H. (2012). Seksuele disfuncties in Nederland: prevalentie en samenhangende factoren. Tijdschrift voor Seksuologie, 36, 98-108.
 50. Elmerstig, E., Wijma, B., & Berterö, C. (2008). Why Do Young Women Continue to Have Sexual intercourse Despite Pain? Journal of Adolescent Health 43 (2008) 357–363.
 51. Ramakers, M., & Ter Kuile, M. (2010). Oppervlakkige dyspareunie bij vrouwen. In: J. van Lankveld, M. ter Kuile & P. Leusink (Red.). Seksuele disfuncties. Diagnostiek en behandeling (pp. 77-106). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 52. CBS, Statline (2013). Bevolking naar leeftijd en burgerlijke staat. Gevonden op http://statline.cbs.nl
 53. Bucx, F. (2011). Gezinsrapport 2011: Een portret van het gezinsleven in Nederland. Den Haag: SCP.
 54. Bitzer, J., & Alder, J. (2000). Sexuality during pregnancy and the postpartum period. Journal of Sex Education and Therapy, 25, 49-58.
 55. Gianotten, W.L. (2007). Pregnancy and sexuality. In: A. Fuglsang-Owens & M.S. Tepper (Eds.). Sexual Health, volume 2, physical foundations (pp. 167-196). Westport/London: Praeger.
 56. Fisher, H. (2004). Why we love: The nature and chemistry of romantic love. New York: Henry Holt and Company.
 57. Kluwer, E. (2010). From partnership to parenthood: A review of marital change across the transition to parenthood. Journal of Family Theory & Review, 2, 105-125.
 58. Read, J. (2004). Sexual problems associated with infertility, pregnancy, and ageing. BMJ, 329, 559-561.
 59. Moors, J.P.C. (2000). Seks tijdens zwangerschap en periode post partum. Een literatuur­onderzoek. Huisarts en wetenschap, 43, p. 213-218.
 60. Sydow, K. von, Ullmeyer, M., & Happ, N. (2001). Sexual activity during pregnancy and after childbirth: results from the sexual preferences questionnaire. Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology, 22, 29-40.
 61. Abdool, Z., Thakar, R., & Sultan, A.H. (2009). Postpartum female sexual function: A review. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, 145, 133-137.
 62. Petersen, M. (2007). Menopause and sexuality. In: A. Fuglsang-Owens & M.S. Tepper (Eds.). Sexual Health, volume 2, physical foundations (pp. 197-222). Westport/London: Praeger.
 63. Lankveld, J. van, Kuile, M. ter, & Leusink, P. (2010). Seksuele disfuncties. Diagnostiek en behandeling. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 64. Greil, A.L., Slauson-Blevins, K., & McQuillan, J. (2010). The experience of infertility: a review of recent literature. Sociology of Health & Illness, 32, 140–162
 65. Wobma, E. & Graaf, A. de (2009). Scheiden en weer samenwonen. Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2009, 14-21.
 66. Laan, E., & Lunsen, R.H.W. van (1997). Hormones and sexuality in postmenopausal women: a psychophysiological study. Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology, 18, 126-133.
 67. Morales, A. & Lunenfeld, B. (2002). Investigation, treatment and monitoring of late-onset hypogonadism in males. Official Recommendations of ISSAM. The Aging Male, 5, 74-86.
 68. Tilburg, T.G. van (2005). Gesloten uitbreiding: Sociaal kapitaal in de derde en vierde levensfase. Amsterdam: Vrije Universiteit.
 69. Oostrom, S. H. van, Picavet, H.S.J., Gelder, B. M. van, Lemmens, L.C., Hoeymans, N., Verheij, R.A., Schellevis, F.G., & Baan, C.A. (2011). Multimorbiditeit en comorbiditeit in de Nederlandse bevolking – gegevens van huisartsenpraktijken. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 155, 1-7.
 70. Verschuren, J.E., Enzlin, P., Dijkstra, P.U., Geertzen, J.H., & Dekker, R. (2010). Chronic disease and sexuality: a generic conceptual framework. Journal of Sex Research, 47, 153-70.
 71. Garssen, J., & Harmsen, C. (2011). Ouderen wonen steeds langer zelfstandig. Den Haag: CBS
 72. Huis, L.T. van, & Visser, H. (2001). Weer samenwonen na scheiding of verweduwing. Maandstatistiek van de Bevolking, 49, 17–20.
 73. Graaf, A. de, & Steenhof, L. (2006). Demografische levensloop van vijftigers. Bevolkingstrends, 54, 15-23.
 74. Kleinplatz, P.J., Ménard, A.D., Paradis, N., Campbell, M., Dalgleish, T., Segovia, A., & Davis, K. (2009). From closet to reality: optimal sexuality among the elderly. Irish psychiatrist, 15-18.
 75. Beckman, N., Waern, M., Gustafson, D., & Skoog, I. (2008). Secular trends in self reported sexual activity and satisfaction in Swedish 70 year olds: Cross sectional survey of four populations, 1971-2001. British Medical Journal, 337, a279.
 76. Laumann, E. O., Paik, A., Glasser, D. B., Kang, J., Wang, T., Levinson, B., Moreira, E., Nicolosi, A., & Gingell, C. (2006). A cross-national study of subjective sexual well-being among older women and men: Findings from the global study of sexual attitudes and behaviors. Archives of Sexual Behavior, 35, 145-61.
 77. Graaf, H. de, Neeleman, A., & Haas, S. de (2009). De seksuele levensloop. In: L. Gijs, W. Gianotten, I. Vanwesenbeeck & Ph. Weijenborg (Red.) Seksuologie (2e editie) (pp. 157-179). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
 78. Blanker, M. H., Bosch, J.L.H.R., Groeneveld, f.p.m.j., Bohnen, A. M., prins, A., Thomas, S., & Hop, W.C.J.(2001). Erectile and ejaculatory dysfunction in a community-based sample of men 50 to 78 years old: prevalence, concern, and relation to sexual activity. Urology, 57, 763-768.
 79. Gott, M., & Hinchliff, S. (2003). How important is sex in later life? The views of older people. Social Science & Medicine, 56, 1617–1628.Graaf, H. de (2012). Seksueel gedrag en seksuele beleving in Nederland. Tijdschrift voor Seksuologie, 36, 87-97.
 80. Matthias, R. E., Lubben, J. E., Atchison, K. A., & Schweitzer, S. O. (1997). Sexual activity and satisfaction among very old adults: Results from a community-dwelling Medicare population survey. The Gerontologist, 37, 6-14.
 81. Lindau, S. T., Schumm, P., Laumann, E. O., Levinson, W., O’Muircheartaigh, C.A., & Waite, L.J. (2007). A study of sexuality and health among older adults in the United States. New England Journal of Medicine, 35, 762-774.
 82. Nicolosi, A., Laumann, E. O., Glasser, D. B., Brock, G., King, R., & Gingell, C. (2006) Sexual activity, sexual disorders and associated help-seeking behavior among mature adults in five anglophone countries from the Global Survey of Sexual Attitudes and Behaviors (GSSAB). Journal of Sex & Marital Therapy, 32, 331-342.
 83. Laumann, E. O., Nicolosi, A., Glasser, D. B., Paik, A., Gingell, C., Moreira, E., Wang, T. (2005) Sexual problems among women and men aged 40-80 y: prevalence and correlates identified in the global study of sexual attitudes and behaviors. International Journal of Impotence Research, 17, 39-57.