Paulien van Haastrecht, Marianne Cense, Hanneke de Graaf, Ineke Mouthaan, Marthy Langendonk


Referenties

 1. WHO (2010). Standards for Sexuality Education in Europe. A framework for policy makers, educational and health authorities and specialists. Keulen: WHO Regional Office for Europe and BZgA.
 2. De Graaf H. De seksuele ontwikkeling van kinderen met een beperking of psychiatrisch probleem. Utrecht: Rutgers WPF; 2013 (ongepubliceerd).
 3. Ministerie van OCW. Kamerbrief: Aanpassing kerndoelen inzake seksualiteit en seksuele diversiteit. Den Haag: Ministerie van OCW; 2011.
 4. Rutgers WPF. Richtlijn seksuele en relationele vorming. Visie, doelen en uitgangspunten. Utrecht: Rutgers WPF; 2011.
 5. Schaalma H, Reinders J, Kok G. Voorlichting en preventie. In: Gijs L, Gianotten W, Vanwesenbeeck I, Weijenborg I, redactie. Seksuologie (2e editie). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum; 2009; 217-231.
 6. Frans E, Franck T. Vlaggensysteem. Praten met kinderen en jongeren over seks en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Antwerpen/Apeldoorn: Garant; 2010.
 7. Jonkers M, Reijmers M, Rekers M. Respect Limits. Over respect, omgangsregels en seksuele grenzen. Programmahandleiding. Erkend door de erkenningscommissie van de Raad van de Kinderbescherming. Utrecht: Rutgers WPF; 2011.
 8. de Graaf H, Kruijer H, van Acker J, Meijer S. Seks onder je 25e 2: Seksuele gezondheid van jongeren in Nederland anno 2012. Delft: Eburon; 2012.
 9. Soa Aids Nederland. Thema’s voorlichtingspakket ‘Lang leve de liefde’. Amsterdam: Soa Aids Nederland; 2009.
 10. Goenee M, Reitzema E, van der Vlugt I. Resultaten evaluatie Week van de Lentekriebels. Utrecht: Rutgers WPF; 2012.
 11. Rutgers WPF. Is er hulp bij seksuele problemen… en 49 andere vragen over hulpverlening bij seksuele problemen & seksueel geweld. Utrecht: Rutgers WPF; 2012.
 12. Algemene Maatregelen van Bestuur. Publicatie: 28 augustus 2013, laatste update: 19 november 2013. http://www.knov.nl/werk-en-organisatie/tekstpagina/313/algemene-maatregel-van-bestuur-amvb-uitbreiding/
 13. Van de Bongardt, D. Teaching Sexuality Education in the Netherlands: Just another topic…? Master thesis. Amsterdam: International School for Humanities and Social Sciences / Universiteit van Amsterdam; 2008.
 14. de Graaf H, van Dijk L, Wijsen C. Leefstijlcampagne seksuele weerbaarheid. Voorbereidend literatuuronderzoek. Utrecht: Rutgers Nisso Groep; 2010.
 15. Abraham C, Sheeran P, Johnston M. From health beliefs to self-regulation: theoretical advances in the psychology of action control. Psychology and Health, 1998; 13, 569-591.
 16. Fisher WA, Williams SS, Fisher JD, Malloy TE. Understanding AIDS risk behavior among sexually active urban adolescents: an empirical test of the information-motivation-behavioral skills model. AIDS and Behavior, 1999; 3, 13-23.
 17. Cense M., Dijk L. van. Niet zomaar seks. Jongeren over seks en grenzen. Utrecht: Rutgers Nisso Groep; 2010.
 18. Kok H, Molleman G, Saan H, Ploeg, M. Handboek Preffi 2.0. Woerden, NIGZ; 2005.
 19. Brug J, Lechner, Assema P van, redactie. Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering. Achtste druk. Assen: Van Gorcum; 2010.
 20. Langendonk M. Competentieprofiel NVVS Consulent seksuele gezondheid. NVVS; versie 8, augustus 2011.
 21. Kaufman L, Ploegmakers J. Het geheim van de trainer. De hoofdingrediënten van succesvolle (in company) trainingen. Amsterdam: Pearson Benelux; 2012.
 22. Heath C, Heath D. Switch. Veranderen als verandering moeilijk is. Amsterdam: Pearson Benelux; 2010.
 23. Ministerie van VWS. Kamerbrief van Staatssecretaris Bussemaker: Beleidskader seksuele gezondheid. Den Haag: Ministerie van VWS; 27 november 2009.
 24. Ministerie van VWS. Landelijke nota gezondheidsbeleid. Gezondheid dichtbij. Den Haag: Ministerie van VWS; september 2011.
 25. Dirkse-Hulscher S, Talen A. Het groot werkvormenboek. Den Haag: Sdu Uitgeverij; 2007.
 26. Valcke, M. Onderwijskunde als ontwerpwetenschap. Een inleiding voor ontwikkelaars van instructies en voor toekomstige leerklachten. Gent, Academia Press; 2007.
 27. Heath D, Heath C. De plakfactor. Waarom sommige ideeën aanslaan en andere niet. Amsterdam: Pearson Benelux; 2007.