Gidia Jacobs

Referenties

 1. De Graaf H, Vanwesenbeeck I. Controversiële verlangens. In: Bakker F, Vanwesenbeeck I (red.) Seksuele Gezondheid in Nederland. Delft. Eburon; 2006.
 2. Ten Hag B. Parafiele en niet-parafiele seksualiteit bij cliënten met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Overwegingen en therapeutische mogelijkheden. Tijdschr Seksuologie. 2012;36(3):183-190.
 3. Gijs L. Waarheen met de parafilieën in de DSM-5? Tijdschrift voor Seksuologie. 2013;37(4):148-159.
 4. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5thrd ed.). Washington DC: American Psychiatric Association; 2013.
 5. Van Beek E. Achilleshiel van Nederland: de pedofiel uitgedaagd. Tijdschrift voor Seksuologie. 2012;36(3):191-196.
 6. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4thrd ed.). Washington DC: American Psychiatric Association; 1980.
 7. Gijs L, Vroege J, Gooren L. Parafilieën en aanverwante stoornissen. In: Gijs L, Gianotten WL, Vanwesenbeeck I, Weijenborg PTM. Seksuologie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum;2009
 8. Graaf de H., Rademakers J. Seks in de groei. Een verkennend onderzoek naar de (pre-)seksuele ontwikkeling van kinderen en jeugdigen. Delft: Eburon; 2003.
 9. Van Beek E. Het beest in ons. Tijdschr Seksuologie. 2011;35(2):89-96.
 10. Ministerie van Justitie. Horen, Zien en Zwijgplicht. Wegwijzer huislijk geweld, kindermishandeling en beroepsgeheim. Publicatie-nr. J-4215. Den Haag: Ministerie van Justitie; 2009.
 11. Meijer WA, Pomp ER, Pantus MJG. De effectiviteit van behandeling bij pedoseksuelen: bevindingen van een meta-analyse (Actuele kennis 13). Utrecht: Expertisecentrum Forensische Psychiatrie; 2009.