Ziekte en aandoeningen

ziekte en seksualiteitOnder dit thema vindt u informatie over seksualiteit in combinatie met een ziekte of aandoening. Een ziekte of aandoening raakt soms ook aan een beperking. Kijk daarom ook eens bij lichamelijke of verstandelijke beperking. Onder Volwassenen leest u algemenere informatie over seksualiteit.

Websites
Boeken

Bakker, F., Vanwesenbeeck I. (2006) Seksuele gezondheid in Nederland 2006 RNG-studies nr 9 Delft: Eburon

Bender, J. (2003) Seksualiteit, chronische ziektes en lichamelijke beperkingen: kan seksualiteit gerevalideerd worden? Tijdschrift voor Seksuologie, 2003, 27: 169-177

Eeltink, C., Batchelor, D., Gamel, C. (2006) Kanker en seksualiteit, handboek voor verpleegkundigen, Internetuitgeverij Van Haaster, Amsterdam

Gianotten, W.L., Meihuizen-de Regt, M.J., van Son-Schoones, N. (2008) Seksualiteit bij ziekte en lichamelijk beperking van Gorcum

IJff, M. (1997) Sexcounseling in de psychosociale hulpverlening. Assen: van Gorcum

Folders

Seksualiteit en chronische ziekte

Erectie stoornissen

Pijn bij het vrijen

You are totally sexy, magazine voor jongeren met een chronische ziekte of beperking

Totally sexy gids voor ouders van jongeren met een chronische ziekte of beperking

Verliefd met hindernissen

Seksuele opvoeding voor kinderen met een beperking

Hart- en vaataandoeningen en seksualiteit

Diabetes en seksualiteit

Astma of COPD en seksualiteit

Allen te bestellen en/of gratis te downloaden via rutgerswpf.nl

Film, dvd, docu
Seksverzorgende

flekszorg.nl

deultimezorg.nl

seb-ribw.nl (stichting erotische bemiddeling)

stichtingsar.nl (stichting alternatieve relatiebemiddeling)

aditivzw.be (voor zorg in België)

Anticonceptie en soa

Soa Aids Nederland bestrijdt soa’s en hiv en bevordert seksuele gezondheid

rivm.nl / nationaalkompas.nl

RIVM (LCI) (richtlijnen, draaiboeken, protocollen, verpleegkundige stappenplannen (VSI), wetenschappelijke artikelen infectieziektenbestrijding)

NHG soa-consult / NHG beslisboom soa-consult (huisartsen)

anticonceptie-online.nl

Zwangerschap